TUYỆT KỸ GIAO DỊCH BẰNG ĐỒ THỊ NẾN NHẬT – (Một hướng dẫn đương đại về các kỹ thuật đầu tư cổ đại ở phương Đông); (Sách bán chạy nhất nước Mỹ về PTKT); (Tủ sách Đầu Tư)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: TUYỆT KỸ GIAO DỊCH BẰNG ĐỒ THỊ NẾN NHẬT – (Một hướng dẫn đương đại về các kỹ thuật đầu tư cổ đại ở phương Đông); (Sách bán chạy nhất nước Mỹ về PTKT); (Tủ sách Đầu Tư)
  • Mã ISBN: 978-604-77-7925-3
  • Tác giả: Steve Nison
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Trịnh Hồng Hạnh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Happy Live – (102A-B-C đường Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. I, TP. HCM); Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ KBA – (P401, số 9 Phan Kế Bính, P. Đa Kao, quận I, TP. HCM)
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: TUYỆT KỸ GIAO DỊCH BẰNG ĐỒ THỊ NẾN NHẬT – (Một hướng dẫn đương đại về các kỹ thuật đầu tư cổ đại ở phương Đông); (Sách bán chạy nhất nước Mỹ về PTKT); (Tủ sách Đầu Tư)

Về tác giả: Steve Nison

Tìm mua sách nếu có bán: