Tý Quậy – Tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tý Quậy – Tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-2-16008-7
  • Tác giả: Đào Hải
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/07/2020

Thông tin về sách: Tý Quậy – Tập 1

Về tác giả: Đào Hải

Tìm mua sách nếu có bán: