Tý quậy – Tập 9

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tý quậy – Tập 9
  • Mã ISBN: 978-604-2-16016-2
  • Tác giả: Đào Hải – Nguyễn Quang Toàn
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Cp in và DVTM Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/03/2020

Thông tin về sách: Tý quậy – Tập 9

Về tác giả: Đào Hải – Nguyễn Quang Toàn

Tìm mua sách nếu có bán: