Ứng dụng khoa học trong tuyển chọn vận động viên

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ứng dụng khoa học trong tuyển chọn vận động viên
  • Mã ISBN: 978-604-80-4340-7
  • Tác giả: Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng – PGS. TS. Lê Đức Chương – PGS.TS. Bùi Quang Hải (Đồng Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Tiến Sỹ; Lê Hồ Diệu Thảo
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in Hải Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/05/2020

Thông tin về sách: Ứng dụng khoa học trong tuyển chọn vận động viên

Về tác giả: Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng – PGS. TS. Lê Đức Chương – PGS.TS. Bùi Quang Hải (Đồng Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: