Ung thư không phải là bệnh: Mà là cơ chế chữa lành

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ung thư không phải là bệnh: Mà là cơ chế chữa lành
  • Mã ISBN: 978-604-77-6631-4
  • Tác giả: Andreas Moritz
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phạm Thị Hoa
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách Thái Hà – Số 119 C5 Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN
  • Nơi in: CTCP in Bản Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 16/10/2019

Thông tin về sách: Ung thư không phải là bệnh: Mà là cơ chế chữa lành

Về tác giả: Andreas Moritz

Tìm mua sách nếu có bán: