Ung thư – Sự thật, hư cấu, gian lận và những phương pháp chữa lành không độc hại

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ung thư – Sự thật, hư cấu, gian lận và những phương pháp chữa lành không độc hại
  • Mã ISBN: 978-604-77-5925-5
  • Tác giả: Ty Bollinger
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phùng Tố Tâm
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách Thái Hà – Số 119 C5 Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN
  • Nơi in: Cty CP in Bản Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/12/2019

Thông tin về sách: Ung thư – Sự thật, hư cấu, gian lận và những phương pháp chữa lành không độc hại

Về tác giả: Ty Bollinger

Tìm mua sách nếu có bán: