Ướp nhớ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ướp nhớ
  • Mã ISBN: 978-604-9954-38-2
  • Tác giả: Trần Quang Quý
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Tạ Viết Đãng
  • Đối tác liên kết: LK với tác giả/Đc: Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in- TM&DV Nguyễn Lâm
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/05/2020

Thông tin về sách: Ướp nhớ

Về tác giả: Trần Quang Quý

Tìm mua sách nếu có bán: