Vai trò của Phospholipid thiết yếu trong bệnh lý viêm gan do virút – Kết quả từ các thử nghiệm lâm sàng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vai trò của Phospholipid thiết yếu trong bệnh lý viêm gan do virút – Kết quả từ các thử nghiệm lâm sàng
  • Mã ISBN: 978-604-951-537-8
  • Tác giả: MIMS
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH Huynh Đệ Anh Khoa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/12/2019

Thông tin về sách: Vai trò của Phospholipid thiết yếu trong bệnh lý viêm gan do virút – Kết quả từ các thử nghiệm lâm sàng

Về tác giả: MIMS

Tìm mua sách nếu có bán: