Vận dụng phương pháp Bàn tay nặn bột vào dạy học ở Tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vận dụng phương pháp Bàn tay nặn bột vào dạy học ở Tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới
  • Mã ISBN: 978-604-0-22519-1
  • Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thấn-Th.s Nguyễn Thị Thanh Hương – Ths Mai Thị Lê Hải
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trương Thị Thu Hiền
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in vật tư Hải dương
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Vận dụng phương pháp Bàn tay nặn bột vào dạy học ở Tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Về tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thấn-Th.s Nguyễn Thị Thanh Hương – Ths Mai Thị Lê Hải

Tìm mua sách nếu có bán: