Văn hóa biển đảo Việt Nam và hoạt động giáo dục cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay (Sách chuyên khảo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Văn hóa biển đảo Việt Nam và hoạt động giáo dục cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay (Sách chuyên khảo)
  • Mã ISBN: 978-604-956-983-8
  • Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo (chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
  • Biên tập viên: Võ Thị Hường
  • Đối tác liên kết: Nguyễn Thị Phương Thảo
  • Nơi in: Cty TNHH Đầu tư TM và DV Hòa Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Văn hóa biển đảo Việt Nam và hoạt động giáo dục cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay (Sách chuyên khảo)

Về tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo (chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: