Văn hóa dân gian Ê đê và vai trò của nó trong xã hội đương đại

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Văn hóa dân gian Ê đê và vai trò của nó trong xã hội đương đại
  • Mã ISBN: 978-604-907-217-8
  • Tác giả: Đỗ Hồng Kỳ
  • Nhà xuất bản: Sân khấu
  • Biên tập viên: Tạ Kim Cương
  • Đối tác liên kết: Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Ban Quản lý đề án bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam (địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
  • Nơi in: in Thiên Kim
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Văn hóa dân gian Ê đê và vai trò của nó trong xã hội đương đại

Về tác giả: Đỗ Hồng Kỳ

Tìm mua sách nếu có bán: