Văn hóa phương đông về 12 con giáp năm canh tý – 2020

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Văn hóa phương đông về 12 con giáp năm canh tý – 2020
  • Mã ISBN: 978-604-89-8803-6
  • Tác giả: Phong Sinh – Cát Tường
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Nguyễn Khắc Oánh
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH TM – DV Đức Trí
  • Nơi in: Cty TNHH VH IN SXTMDV Liên Tường
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/10/2019

Thông tin về sách: Văn hóa phương đông về 12 con giáp năm canh tý – 2020

Về tác giả: Phong Sinh – Cát Tường

Tìm mua sách nếu có bán: