Văn hóa Quảng Nam – Động lực phát triển kinh tế xã hội bền vững

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Văn hóa Quảng Nam – Động lực phát triển kinh tế xã hội bền vững
  • Mã ISBN: 978-604-84-4593-5
  • Tác giả: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Trần Văn Ban; Nguyễn Thùy An; Nguyễn Đức Thảo Vy
  • Đối tác liên kết: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam- 02 B, Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
  • Nơi in: Cty CP in, phát hành sách và TBTH Quảng Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Văn hóa Quảng Nam – Động lực phát triển kinh tế xã hội bền vững

Về tác giả: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

Tìm mua sách nếu có bán: