Văn hóa và văn học Việt Nam: Từ góc nhìn (Kỉ niệm 45 năm nghiên cứu khoa học của Bộ môn Văn học Việt Nam)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Văn hóa và văn học Việt Nam: Từ góc nhìn (Kỉ niệm 45 năm nghiên cứu khoa học của Bộ môn Văn học Việt Nam)
  • Mã ISBN: 978-604-956-726-1
  • Tác giả: Bộ môn Văn học Việt Nam, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  • Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
  • Biên tập viên: Quế Thị Mai Hương
  • Đối tác liên kết: Nguyễn Thị Ngọc Lan
  • Nơi in: Cty TNHH sản xuất thương mại Hưng Hà
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/06/2020

Thông tin về sách: Văn hóa và văn học Việt Nam: Từ góc nhìn (Kỉ niệm 45 năm nghiên cứu khoa học của Bộ môn Văn học Việt Nam)

Về tác giả: Bộ môn Văn học Việt Nam, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Tìm mua sách nếu có bán: