Văn học di dân: Phác thảo diện mạo nữ nhà văn Việt Nam tại Hoa Kỳ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Văn học di dân: Phác thảo diện mạo nữ nhà văn Việt Nam tại Hoa Kỳ
  • Mã ISBN: 978-604-56-6854-2
  • Tác giả: Trần Lê Hoa Tranh
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Bình Phương
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Viện Social LifenĐịa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH SXDVTM BB Kiến Á
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Văn học di dân: Phác thảo diện mạo nữ nhà văn Việt Nam tại Hoa Kỳ

Về tác giả: Trần Lê Hoa Tranh

Tìm mua sách nếu có bán: