Văn nghệ Châu Đốc – Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Kỷ hợi 2019 – Tập 01/2019

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Văn nghệ Châu Đốc – Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Kỷ hợi 2019 – Tập 01/2019
  • Mã ISBN: 978-604-68-5203-2
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Trần Thị Hoàng Tân
  • Đối tác liên kết: Hội Văn học Nghệ thuật Châu Đốc: 47 Quang Trung, p. Châu Phú B, Tp. Châu Đốc, tỉnh An Giang
  • Nơi in: Cty CP in An Giang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/02/2020

Thông tin về sách: Văn nghệ Châu Đốc – Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Kỷ hợi 2019 – Tập 01/2019

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: