Văn nghệ Long Xuyên – Số 01/2020 – “Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020)”

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Văn nghệ Long Xuyên – Số 01/2020 – “Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020)”
  • Mã ISBN: 978-604-68-6477-6
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết: Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Long Xuyên: 124 Lê Minh Ngươn, p. Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
  • Nơi in: Cty Cp in An Giang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/05/2020

Thông tin về sách: Văn nghệ Long Xuyên – Số 01/2020 – “Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020)”

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: