Văn nghệ Tri Tôn – Tập 3/2020 – Neáng Nghés Người con gái Khmer huyện Tri Tôn kiên cường bất khuất

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Văn nghệ Tri Tôn – Tập 3/2020 – Neáng Nghés Người con gái Khmer huyện Tri Tôn kiên cường bất khuất
  • Mã ISBN: 978-604-68-6485-1
  • Tác giả: Hội Văn học nghệ thuật huyện Tri Tôn
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Hồng Phượng
  • Đối tác liên kết: Hội Văn học Nghệ thuật Tri Tôn: 52 Trần Hưng Đạo, thị trấn Tri Tôn, H. Tri Tôn, An Giang
  • Nơi in: Cty CP in An Giang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/05/2020

Thông tin về sách: Văn nghệ Tri Tôn – Tập 3/2020 – Neáng Nghés Người con gái Khmer huyện Tri Tôn kiên cường bất khuất

Về tác giả: Hội Văn học nghệ thuật huyện Tri Tôn

Tìm mua sách nếu có bán: