Vàng son trên giấy gấm (Du khảo & Nghiên cứu)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vàng son trên giấy gấm (Du khảo & Nghiên cứu)
  • Mã ISBN: 978-604-77-6703-8
  • Tác giả: Nguyễn Xuân Diện
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Trần Đoàn Lâm
  • Đối tác liên kết: Nguyễn Xuân Diện (tác giả) – P. 201-B8, tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: Xưởng in NXB Thế Giới
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Vàng son trên giấy gấm (Du khảo & Nghiên cứu)

Về tác giả: Nguyễn Xuân Diện

Tìm mua sách nếu có bán: