VARIABILITY IN RESPONSE BEHAVIORS OF FISH IN MULTI-INDIVIDUAL EXPOSED TO CHEMICAL STRESS USING COMPUTATIONAL METHODS

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: VARIABILITY IN RESPONSE BEHAVIORS OF FISH IN MULTI-INDIVIDUAL EXPOSED TO CHEMICAL STRESS USING COMPUTATIONAL METHODS
  • Mã ISBN: 978-604-9930-62-1
  • Tác giả: Quách Khả Quang, Trần Thị Thanh Thư
  • Nhà xuất bản: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Thái Thành Nhân; Trần Thanh Nga
  • Đối tác liên kết: Tác giả Quách Khả Quang, Khóm 1, Phường 6, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
  • Nơi in: CTCP thương mại in Nhật Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: VARIABILITY IN RESPONSE BEHAVIORS OF FISH IN MULTI-INDIVIDUAL EXPOSED TO CHEMICAL STRESS USING COMPUTATIONAL METHODS

Về tác giả: Quách Khả Quang, Trần Thị Thanh Thư

Tìm mua sách nếu có bán: