Vật lí 11

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vật lí 11
  • Mã ISBN: 978-604-0-18878-6
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lương Duyên Bình (Tổng Chủ biên), Bùi Quang Hân, Đàm Trung Đồn, Đoàn Duy Hinh, Nguyễn Xuân Chi, Vũ Quang (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Phan Thị Thanh Bình
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần in Hà Nội. Địa chỉ in Lô 6B- CN5- Cụm công nghiệp Ngọc Hồi- huyện Thanh Trì- thành phố Hà Nội- Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/02/2020

Thông tin về sách: Vật lí 11

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lương Duyên Bình (Tổng Chủ biên), Bùi Quang Hân, Đàm Trung Đồn, Đoàn Duy Hinh, Nguyễn Xuân Chi, Vũ Quang (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: