Về Huế

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Về Huế
  • Mã ISBN: 978-604-56-6852-8
  • Tác giả: Trần Kiêm Đoàn
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Bình Phương
  • Đối tác liên kết: công ty TNHH Phan Lệ &Friend. Đ/c: A1-06.04, Tầng 6 Khu Thương Mại Dịch Vụ, Tòa nhà Gold View,n346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH TKMT & TH Huynh đệ Anh Khoa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/12/2019

Thông tin về sách: Về Huế

Về tác giả: Trần Kiêm Đoàn

Tìm mua sách nếu có bán: