Về một mảng văn học dân tộc (phê bình, tiểu luận)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Về một mảng văn học dân tộc (phê bình, tiểu luận)
  • Mã ISBN: 978-604-977-348-8
  • Tác giả: Lâm Tiến; (Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam)
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Đào Bá Đoàn
  • Đối tác liên kết: LK với Liên hiệp các HVHNT VN – Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam)/ Đc: n51 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, HN
  • Nơi in: CTCP in Thiên kim
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Về một mảng văn học dân tộc (phê bình, tiểu luận)

Về tác giả: Lâm Tiến; (Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam)

Tìm mua sách nếu có bán: