Vén nắng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vén nắng
  • Mã ISBN: 978-604-59-8706-3
  • Tác giả: Lâm Bình
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Tạ Thị Thu Hà
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Dịch vụ Sách và Truyền thông Văn Chương – SN 28, ngõ 6, đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in Thái Dương
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: Vén nắng

Về tác giả: Lâm Bình

Tìm mua sách nếu có bán: