Vết thương không chảy máu

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vết thương không chảy máu
  • Mã ISBN: 978-604-9882-22-7
  • Tác giả: Trần Thủy Thạch
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Minh Phước
  • Đối tác liên kết: Liên kết với tác giả| Đc: Đức Thọ, Hà Tĩnh
  • Nơi in: Cty CP KHCN Hoàng Quốc Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Vết thương không chảy máu

Về tác giả: Trần Thủy Thạch

Tìm mua sách nếu có bán: