Vi rút y học ( giáo trình giảng dạy sau đại học)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vi rút y học ( giáo trình giảng dạy sau đại học)
  • Mã ISBN: 978-604-66-4323-4
  • Tác giả: Viện vệ sinh dịch tễ trung ương
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Đặng Thị Cẩm Thúy
  • Đối tác liên kết: Viện vệ sinh dịch tễ trung ương; Số 1 Yéc Xanh, HN
  • Nơi in: NXB Y học
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/06/2020

Thông tin về sách: Vi rút y học ( giáo trình giảng dạy sau đại học)

Về tác giả: Viện vệ sinh dịch tễ trung ương

Tìm mua sách nếu có bán: