Vị thần trên đầu

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vị thần trên đầu
  • Mã ISBN: 978-604-9880-58-2
  • Tác giả: Tác giả: Nobumi
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Lê Thị Hằng
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách Thái Hà – 119 C5 Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy – HN
  • Nơi in: Cty CP in Sách Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Vị thần trên đầu

Về tác giả: Tác giả: Nobumi

Tìm mua sách nếu có bán: