Việc làm và gia nhập thị trường lao động của sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp (sách chuyên khảo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Việc làm và gia nhập thị trường lao động của sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp (sách chuyên khảo)
  • Mã ISBN: 978-604-946-797-4
  • Tác giả: European Commission and EVENT
  • Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Biên tập viên: Trịnh Thị Quyên
  • Đối tác liên kết: Lê Quang Cảnh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH Fennex
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Việc làm và gia nhập thị trường lao động của sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp (sách chuyên khảo)

Về tác giả: European Commission and EVENT

Tìm mua sách nếu có bán: