Việt Nam đất nước con người

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Việt Nam đất nước con người
  • Mã ISBN:
  • Tác giả: Cty TNHH quảng cáo thương mại Ngân Hà
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Mai Quốc Bảo
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH quảng cáo thương mại Ngân Hà
  • Nơi in: Cty CP in và thương mại Tiên Phong
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/10/2019

Thông tin về sách: Việt Nam đất nước con người

Về tác giả: Cty TNHH quảng cáo thương mại Ngân Hà

Tìm mua sách nếu có bán: