Việt Nam qua tuần san Indochine 1941-1944

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Việt Nam qua tuần san Indochine 1941-1944
  • Mã ISBN: 978-604-77-6515-7
  • Tác giả: Lưu Đình Tuân tuyển dịch
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phạm Thị Hoa
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam, tầng 5, tòa nhà 14 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: Cty In&TM Prima
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Việt Nam qua tuần san Indochine 1941-1944

Về tác giả: Lưu Đình Tuân tuyển dịch

Tìm mua sách nếu có bán: