VIETTIMES SPECIAL 2020: TRÊN ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: VIETTIMES SPECIAL 2020: TRÊN ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI
  • Mã ISBN: 978-604-77-7012-0
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Trịnh Hồng Hạnh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP In Viễn Đông, km 19+400 Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên
  • Nơi in: Cty CP in Viễn Đông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: VIETTIMES SPECIAL 2020: TRÊN ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: