Vivre Card – Thẻ dữ liệu nhân vật One Piece Booster Pack – Băng Hải tặc Arlong và Dân làng Cocoyasi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vivre Card – Thẻ dữ liệu nhân vật One Piece Booster Pack – Băng Hải tặc Arlong và Dân làng Cocoyasi
  • Mã ISBN: 978-604-2-15457-4
  • Tác giả: Eiichiro Oda
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Đặng Cao Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in và dịch vụ thương mại Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/12/2019

Thông tin về sách: Vivre Card – Thẻ dữ liệu nhân vật One Piece Booster Pack – Băng Hải tặc Arlong và Dân làng Cocoyasi

Về tác giả: Eiichiro Oda

Tìm mua sách nếu có bán: