Vở thực hành Lịch sử và Địa lí lớp 4, tập 2 (Định hướng theo mô hình Trường học mới Việt nam)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở thực hành Lịch sử và Địa lí lớp 4, tập 2 (Định hướng theo mô hình Trường học mới Việt nam)
  • Mã ISBN: 978-604-0-20541-4
  • Tác giả: Nguyễn Anh Dũng – Nguyễn Tuyết Nga (đồng Chủ biên) – Bùi Việt Hùng – Nguyễn Thị Thấn
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Vũ Thị Hạnh Quỳnh, Lê Anh Tuấn
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần In và Vật tư Hải Dương. Địa chỉ in Đường An Thái – Phường Bình Hàn – TP Hải Dương – tỉnh Hải Dương
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Vở thực hành Lịch sử và Địa lí lớp 4, tập 2 (Định hướng theo mô hình Trường học mới Việt nam)

Về tác giả: Nguyễn Anh Dũng – Nguyễn Tuyết Nga (đồng Chủ biên) – Bùi Việt Hùng – Nguyễn Thị Thấn

Tìm mua sách nếu có bán: