Vở thực hành Lịch sử và Địa lí lớp 5, tập 2 (Định hướng theo mô hình Trường học mới Việt Nam)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở thực hành Lịch sử và Địa lí lớp 5, tập 2 (Định hướng theo mô hình Trường học mới Việt Nam)
  • Mã ISBN: 978-604-0-20583-4
  • Tác giả: Nguyễn Anh Dũng – Nguyễn Tuyết Nga (đồng Chủ biên) – Nguyễn Hữu Chí – Nguyễn Hồng Liên – Nguyễn Thị Thấn
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trương Thị Thu Hiền, Vũ Thị Hạnh Quỳnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần In Sơn La. Địa chỉ in Số 23 Nguyễn Du-Phường Quyết Thắng – TP Sơn La – Tỉnh Sơn La
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Vở thực hành Lịch sử và Địa lí lớp 5, tập 2 (Định hướng theo mô hình Trường học mới Việt Nam)

Về tác giả: Nguyễn Anh Dũng – Nguyễn Tuyết Nga (đồng Chủ biên) – Nguyễn Hữu Chí – Nguyễn Hồng Liên – Nguyễn Thị Thấn

Tìm mua sách nếu có bán: