Vở thực hành Tiế́ng Việt lớp 5, tập 1 (Định hướng theo mô hình Trường học mới Việt Nam)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở thực hành Tiế́ng Việt lớp 5, tập 1 (Định hướng theo mô hình Trường học mới Việt Nam)
  • Mã ISBN: 978-604-0-16609-8
  • Tác giả: Lê Phương Nga (Chủ biên), Trần Hiền Lương
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Trí Sơn
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In Khoa học Công nghệ mới
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/01/2020

Thông tin về sách: Vở thực hành Tiế́ng Việt lớp 5, tập 1 (Định hướng theo mô hình Trường học mới Việt Nam)

Về tác giả: Lê Phương Nga (Chủ biên), Trần Hiền Lương

Tìm mua sách nếu có bán: