Vở bài tập Giáo dục công dân 6 tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở bài tập Giáo dục công dân 6 tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-9919-19-0
  • Tác giả: TS.Đinh Văn Vang ThS.Trần Quảng – Nguyễn Văn Vinh
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Đoàn Thị Mỵ
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Giáo dục Bình Minh GoBi.Số 15 Biệt thự 1, Phố Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in Phúc Yên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Vở bài tập Giáo dục công dân 6 tập 2

Về tác giả: TS.Đinh Văn Vang ThS.Trần Quảng – Nguyễn Văn Vinh

Tìm mua sách nếu có bán: