Vở bài tập Âm nhạc 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở bài tập Âm nhạc 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
  • Mã ISBN: 978-604-0-19602-6
  • Tác giả: Đặng Khánh Nhật, Đỗ Thị Minh Chính (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Thanh Vân
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Phạm Thị Phượng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc Phòng. Địa chỉ in Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Cơ sở in: Khu CN Quốc Oai, Km 19, đại lộ Thăng Long, thị trấn Quốc Oai, TP Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/05/2020

Thông tin về sách: Vở bài tập Âm nhạc 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Về tác giả: Đặng Khánh Nhật, Đỗ Thị Minh Chính (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Thanh Vân

Tìm mua sách nếu có bán: