Vở bài tập Đạo đức 1. (thuộc bộ sách Cánh Diều)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở bài tập Đạo đức 1. (thuộc bộ sách Cánh Diều)
  • Mã ISBN: 978-604-9905-11-7
  • Tác giả: Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Việt Hà, Trần Thị Tố Oanh
  • Nhà xuất bản: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Mai Thu Trang; Nguyễn Thị Thùy Linh
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam, Tầng 1, Tòa nhà Green Park, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in Tổng hợp Cần Thơ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Vở bài tập Đạo đức 1. (thuộc bộ sách Cánh Diều)

Về tác giả: Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Việt Hà, Trần Thị Tố Oanh

Tìm mua sách nếu có bán: