Vở bài tập Đạo đức 5

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở bài tập Đạo đức 5
  • Mã ISBN: 978-604-0-18332-3
  • Tác giả: Lưu Thu Thủy (Chủ biên), Ngô Quang Quế
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Vũ Thị Ái Nhu
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty TNHH một thành viên in Quảng Ninh. Địa chỉ in cột 5 , đường Nguyễn Văn Cừ, P. Hồng Hà- TP. Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Vở bài tập Đạo đức 5

Về tác giả: Lưu Thu Thủy (Chủ biên), Ngô Quang Quế

Tìm mua sách nếu có bán: