Vở bài tập Khoa học 4

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở bài tập Khoa học 4
  • Mã ISBN: 978-604-0-18312-5
  • Tác giả: Bùi Phương Nga (Chủ biên), Lương Việt Thái
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trần Thanh Hà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In An Giang. Địa chỉ in 53/5 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Vở bài tập Khoa học 4

Về tác giả: Bùi Phương Nga (Chủ biên), Lương Việt Thái

Tìm mua sách nếu có bán: