Vở bài tập Lịch sử 6

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở bài tập Lịch sử 6
  • Mã ISBN: 978-604-0-20183-6
  • Tác giả: Lê Xuân Sáu
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Đặng Thị Huyền Trang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP HTINVEST – Chi nhánh Đà Nẵng. Địa chỉ in 157 Tôn Đức Thắng – TP Đà Nẵng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/05/2020

Thông tin về sách: Vở bài tập Lịch sử 6

Về tác giả: Lê Xuân Sáu

Tìm mua sách nếu có bán: