Vở bài tập nâng cao từ và câu lớp 3

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở bài tập nâng cao từ và câu lớp 3
  • Mã ISBN: 978-604-54-5824-2
  • Tác giả: Lê Phương Nga – Lê Hữu Tỉnh
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Phạm Minh Tâm
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân, 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Q.1, TP HCM
  • Nơi in: Cty CP văn hóa Văn Lang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/03/2020

Thông tin về sách: Vở bài tập nâng cao từ và câu lớp 3

Về tác giả: Lê Phương Nga – Lê Hữu Tỉnh

Tìm mua sách nếu có bán: