Vở bài tập thực hành tiếng Việt lớp 2-Tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở bài tập thực hành tiếng Việt lớp 2-Tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-54-5834-1
  • Tác giả: Trần Thị Hiền Lương
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Mai Liên; Nguyễn Thị Thu Chi; Nguyễn Thị Mai Hương
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Đầu tư và phát triển GD Đại Đức Phong, 55/218 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/10/2019

Thông tin về sách: Vở bài tập thực hành tiếng Việt lớp 2-Tập 2

Về tác giả: Trần Thị Hiền Lương

Tìm mua sách nếu có bán: