Vở bài tập thực hành Toán lớp 5, tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở bài tập thực hành Toán lớp 5, tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-62-9845-8
  • Tác giả: Nguyễn Thị Bình, Vũ Mai Hương
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Trịnh Thị Thu Hà
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Một thành viên TM & DV Văn hóa Minh Long. Khu Đô thị Đầm Trấu, Ba Đình, Hà Nội.
  • Nơi in: Xí nghiệp in Bản đồ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/01/2020

Thông tin về sách: Vở bài tập thực hành Toán lớp 5, tập 2

Về tác giả: Nguyễn Thị Bình, Vũ Mai Hương

Tìm mua sách nếu có bán: