Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập hai (thuộc bộ sách Cánh Diều)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập hai (thuộc bộ sách Cánh Diều)
  • Mã ISBN: 978-604-9905-10-0
  • Tác giả: Đặng Kim Nga, Hoàng Thị Minh Hương, Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Trần Mạnh Hưởng
  • Nhà xuất bản: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Hồ Thị Thúy Kiều; Nguyễn Thị Ngọc Như; Hoàng Thùy Dung
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam, Tầng 1, Tòa nhà Green Park, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in Scitech
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập hai (thuộc bộ sách Cánh Diều)

Về tác giả: Đặng Kim Nga, Hoàng Thị Minh Hương, Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Trần Mạnh Hưởng

Tìm mua sách nếu có bán: