Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-0-18326-2
  • Tác giả: Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Nguyễn Trí, Trần Mạnh Hưởng, Trần Thị Hiền Lương
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Bích Vân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà Máy in Bộ Quốc Phòng. Địa chỉ in thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam. Cơ sở in: Khu CN Quốc Oai, km19, Đại lộ Thăng Long, Thị trấn Quốc Oai, TP. Hà Nội.
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/03/2020

Thông tin về sách: Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập 1

Về tác giả: Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Nguyễn Trí, Trần Mạnh Hưởng, Trần Thị Hiền Lương

Tìm mua sách nếu có bán: