Vở bài tập Toán 9, tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở bài tập Toán 9, tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-0-20000-6
  • Tác giả: Nguyễn Duy Thuận, Nguyễn Huy Đoan, Nguyễn Văn Trang, Tôn Thân (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Trọng Thiệp
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In – PHS – TBTH Quảng Nam. Địa chỉ in 260 Hùng Vương – P.An Xuân – Tp.Tam Kì -T. Quảng Nam – Việt Nam. Cơ sở in: 260 Hùng Vương – P.An Xuân – Tp.Tam Kì -T. Quảng Nam – Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Vở bài tập Toán 9, tập 2

Về tác giả: Nguyễn Duy Thuận, Nguyễn Huy Đoan, Nguyễn Văn Trang, Tôn Thân (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: