Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 1 (Chân trời sáng tạo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 1 (Chân trời sáng tạo)
  • Mã ISBN: 978-604-0-19598-2
  • Tác giả: Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên), Phạm Phương Anh, Trần Thị Thu Hiền
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Ngô Thị Linh Phương, Mẫn Minh Huệ
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty TNHH một thành viên In Quân đội 2. Địa chỉ in 65 Hồ Văn Huê, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 08/06/2020

Thông tin về sách: Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 1 (Chân trời sáng tạo)

Về tác giả: Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên), Phạm Phương Anh, Trần Thị Thu Hiền

Tìm mua sách nếu có bán: