Vở bài tập Vật lí 9

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở bài tập Vật lí 9
  • Mã ISBN: 978-604-0-16117-8
  • Tác giả: Ngô Mai Thanh, Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Văn Hoà, Phạm Thị Ngọc Thắng, Trịnh Thị Hải Yến, Vũ Quang
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Phan Thị Thanh Bình
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty TNHH In và Thương mại Sông Lam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Vở bài tập Vật lí 9

Về tác giả: Ngô Mai Thanh, Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Văn Hoà, Phạm Thị Ngọc Thắng, Trịnh Thị Hải Yến, Vũ Quang

Tìm mua sách nếu có bán: