Vở bé học chữ số (Dành cho trẻ 5-6 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Vở bé học chữ số (Dành cho trẻ 5-6 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-83-2524-4
  • Tác giả: Minh Tâm
  • Nhà xuất bản: Hải Phòng
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết: Công ty Văn hóa Bảo Long. Địa chỉ: Số 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, quận 1, TP.HCM
  • Nơi in: CT TNHH in Siêu Tốc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Vở bé học chữ số (Dành cho trẻ 5-6 tuổi)

Về tác giả: Minh Tâm

Tìm mua sách nếu có bán: